ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Дата: 16 февраля 2017 в 13:25, Обновлено 23 октября 2019 в 11:40
Автор: Сулим О. Н.

Палажэнне аб папячыцельскім савеце

1. Сапраўднае Палажэнне вызначае парадак дзейнасці папячыцельскага саветадзяржаўнай ўстановы адукацыі “Голацкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа” (далей – папячыцельскі савет).

2. Папячыцельскі савет з'яўляецца органам самакіравання ўстановы адукацыі і ствараецца з мэтай аказання садзейнічання ў забеспячэнні яго дзейнасці і развіцця.

3. Рашэнне аб стварэнні папячыцельскага савета прымаецца ініцыятыўнай групай, у склад якой могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.

4. Папячыцельскі савет арганізуе сваю работу ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, сапраўдным Палажэннем, іншымі актамі заканадаўства, статутам установы адукацыі.

5. Папячыцельскі савет распрацоўвае, прымае і арганізуе рэалізацыю планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах установы адукацыі.

6. Папячыцельскі савет узаемадзейнічае з кіраўніком установы адукацыі і іншымі органамі самакіравання ўстановы адукацыі па пытаннях функцыянавання і развіцця ўстановы адукацыі. Прадстаўнік папячыцельскага савета можа ўдзельнічаць у рабоце іншых органаў самакіравання.

7. Рашэнні папячыцельскага савета носяць кансультатыўны і рэкамендацыйны характар.

8. Выкананне членамі папячыцельскага савета сваіх функцый ажыццяўляецца выключна на бязвыплатнай аснове.

9. Дзейнасць папячыцельскага савета можа быць спынена па ініцыятыве і (або) рашэнню агульнага сходу папячыцельскага савета.

10. Задачамі дзейнасці папячыцельскага савета з'яўляюцца:

10.1. садзейнічанне ўстанове адукацыі ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнні якасці адукацыі;

10.2. распрацоўка і рэалізацыя планаў сваёй дзейнасці ў інтарэсах установы адукацыі;

10.3. садзейнічанне ў паляпшэнні ўмоў работы педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі;

10.4. вызначэнне напрамкаў, форм, памераў і парадку выкарыстання сродкаў папячыцельскага савета, у тым ліку на:

10.4.1. умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы;

10.4.2. удасканаленне арганізацыі харчавання навучэнцаў;

10.4.3. правядзенне спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна-культурных, адукацыйных мерапрыемстваў;

10.4.4. іншыя мэты, не забароненыя заканадаўствам;

10.5. садзейнічанне ва ўсталяванні і развіцці міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі;

10.6. мэтавае выкарыстанне сродкаў папячыцельскага савета.

11. Папячыцельскі савет дзейнічае на аснове прынцыпаў:

11.1. добраахвотнасці членства;

11.2. раўнапраўя членаў папячыцельскага савета;

11.3. калегіяльнасці кіраўніцтва;

11.4. галоснасці прымаемых рашэнняў.

12. У склад папячыцельскага савета могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы.

13. Рашэнне аб уключэнні ў склад папячыцельскага савета прымаецца агульным сходам папячыцельскага савета.

14. Член папячыцельскага савета мае права:

14.1. уносіць прапановы па ўсіх напрамках дзейнасці папячыцельскага савета на сходах папячыцельскага савета;

14.2. атрымліваць інфармацыю, наяўную ў распараджэнні папячыцельскага савета;

14.3. удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах, якія праводзяцца папячыцельскім саветам.

15. Член папячыцельскага савета абавязаны:

15.1. выконваць патрабаванні гэтага Палажэння;

15.2. выконваць палажэнні статута ўстановы адукацыі;

15.3. прымаць актыўны ўдзел у дзейнасці папячыцельскага савета, прадугледжанай сапраўдным Палажэннем;

15.4. выконваць рашэнні папячыцельскага савета.

16. Членства ў папячыцельскім савеце спыняецца:

16.1. па заяве члена папячыцельскага савета, якое ён прадстаўляе агульнаму сходу;

16.2. па рашэнні агульнага сходу ў сувязі з выключэннем з папячыцельскага савета.

17. Пры выхадзе або выключэнні з членаў папячыцельскага савета добраахвотныя ўзносы не вяртаюцца.

18. Вышэйшым органам кіравання папячыцельскім саветам з'яўляецца агульны сход. Узначальвае агульны сход папячыцельскага савета старшыня папячыцельскага савета, які выбіраецца на 3 гады.

Агульныя сходы праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей аднаго разу ў паўгоддзе.

Па ініцыятыве адной трэці членаў папячыцельскага савета можа быць склікана пазачарговы агульны сход.

19. Агульны сход правамоцны прымаць рашэнні, калі ў ім удзельнічаюць больш за палову членаў папячыцельскага савета.

Рашэнні прымаюцца простай большасцю прысутных членаў папячыцельскага савета.

Рашэнні па пытаннях, якія адносяцца да выключнай кампетэнцыі агульнага сходу, прымаюцца кваліфікаваным большасцю (не менш двух траціх) галасоў прысутных членаў папячыцельскага савета.

Рашэнні агульнага сходу папячыцельскага савета даводзяцца да ведама ўсіх зацікаўленых асоб.

20. Старшыня папячыцельскага савета ў адпаведнасці са сваёй кампетэнцыяй:

20.1. кіруе дзейнасцю папячыцельскага савета;

20.2. старшынствуе на агульных сходах папячыцельскага савета;

20.3. забяспечвае выкананне рашэнняў агульнага сходу папячыцельскага савета;

20.4. прадстаўляе папячыцельскі савет ва ўсіх ўзаемаадносінах з дзяржаўнымі, грамадскімі і іншымі арганізацыямі і фізічнымі асобамі па ўсіх пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі папячыцельскага савета;

20.5. вырашае іншыя пытанні, якія не адносяцца да кампетэнцыі агульнага сходу.

21. Да кампетэнцыі агульнага сходу папячыцельскага савета адносяцца:

21.1. прыняцце рашэння аб членстве ў папячыцельскім савеце;

21.2. абранне старшыні папячыцельскага савета і прыняцце рашэння аб датэрміновым спыненні яго паўнамоцтваў;

21.3. вызначэнне прыярытэтаў дзейнасці папячыцельскага савета і прыняцце рашэння аб удасканаленні яе, змене структуры і скасаванні папячыцельскага савета;

21.4. распрацоўка, прыняцце і арганізацыя рэалізацыі перспектыўных і бягучых планаў дзейнасці папячыцельскага савета ў адпаведнасці з сапраўдным Палажэннем;

21.5. вызначэнне парадку фарміравання і выкарыстання фінансавых сродкаў і іншага маёмасці, якая знаходзіцца ў распараджэнні папячыцельскага савета;

21.6. вядзенне ўліку паступлення і расходавання сродкаў папячыцельскага савета і падрыхтоўка справаздач аб іх выкарыстанні ў адпаведнасці з рашэннем агульнага сходу;

21.7. разгляд і зацвярджэнне штогадовай справаздачы папячыцельскага савета аб дзейнасці і выкарыстанні маёмасці, у тым ліку і грашовых сродкаў.

22. Да кампетэнцыі членаў і (або) ініцыятыўных груп папячыцельскага савета адносяцца:

22.1. падрыхтоўка прапаноў па ўдасканаленні дзейнасці ўстановы адукацыі;

22.2. выкананне прынятых рашэнняў з улікам прапаноў і заўваг членаў папячыцельскага савета;

22.3. фарміраванне парадку дня і падрыхтоўка неабходных матэрыялаў для разгляду і прыняцця па іх рашэнняў на чарговым агульным сходзе папячыцельскага савета, штогадовай справаздачы аб выніках дзейнасці папячыцельскага савета;

22.4. узаемадзеянне з зацікаўленымі па дасягненню мэтаў, прадугледжаных статутам установы адукацыі;

22.5. разгляд іншых пытанняў, вынесеных на абмеркаванне агульнага сходу папячыцельскага савета.

23. Сакратар папячыцельскага савета:

23.1. ажыццяўляе арганізацыйную працу па падрыхтоўцы агульных сходаў папячыцельскага савета;

23.2. арганізуе вядзенне і захоўванне пратаколаў агульных сходаў папячыцельскага савета.

24. Фінансавыя сродкі папячыцельскага савета фарміруюцца з добраахвотных узносаў і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам, якія залічваюцца на бягучы (разліковы) рахунак па ўліку пазабюджэтных сродкаў установы адукацыі, і выкарыстоўваюцца па мэтавым прызначэнні ў адпаведнасці з рашэннем папячыцельскага савета.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.